Rèm trần

  • Rèm trần che giếng trời
  • Kiểu dáng: Rèm trần tổ ong, rèm trần phẳng, rèm trần dạng sóng
  • Hệ kéo: Tự động và kéo tay
  • Chất liệu: Rèm tổ ong, rèm cuốn nhựa
  • Tư vấn khảo sát miễn phí tại công trình
  • Thời gian lắp đặt: 4 ngày
  • Bảo hành: 12 tháng