Rèm vải linen

  • Rèm vải linen
  • khổ vải: 1m5
  • Đơn giá: Hàng có sẵn 340.000/m2
  • Đơn giá: Hàng Nhập 550.000/m2
  • Báo giá: Tính theo mét vuông
  • Thời gian nhập hàng: 3 đến 4 ngày
  • Liên hệ: 0938-848-810