Rèm vải một màu

  • Rèm vải một màu
  • khổ vải: 2m8 và 3m2
  • Báo giá: Tính theo mét tới hoàn thiện
  • Thời gian lắp đặt: 3 ngày