Rèm vải thun

  • Rèm vải thun
  • Khổ vải: 1m6
  • Chất liệu: vải thun xốp
  • Phù hợp: ngăn phòng, phông hội trường